16.12. Vačkový hriadeľ motoru 1,6i - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Odstráňte rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - výmena).
 2. Uvoľnite maticu 1 a skrutku 2 horného úchytu zadného krytu rozvodového remeňa.
 3. Odpojte plynové lanko od zostavy škrtiacej klapky a uvoľnite skrutky, ktoré držia úchyt lanka (pozri: Zostava škrtiacej klapky - demontáž, výmena tesnení a montáž).
 4. Odpojte konektor káblového zväzku od snímaču polohy vačkového hriadeľu (pozri: Snímač polohy vačkového hriadeľu - demontáž, kontrola a montáž).
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite skrutku a dve matice, ktoré držia zátku.
 6. Na skrutke, ktorá drží zátku, je namontovaný gumený tesniaci krúžok. Ak je poškodený, vymeňte ho.
 7. Zátku odstráňte. Zo zátky zosuňte tesniaci krúžok. Ak je poškodený, tak ho vymeňte.
  Poznámka: Na motore so snímačom polohy vačkového hriadeľu zátku možno ostrániť iba ak sa kolík 1 nachádza oproti výrazu 2.
 8. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm rovnomerne (po pol otáčkach) uvoľnite desať matíc, ktoré držia dve telesá ložísk.
 9. Odstráňte predné teleso ložísk.
 10. Odstráňte zadné teleso ložiska.
 11. Vyberte vačkový hriadeľ z hlavy bloku motora, zľahka odsuňte zadný kryt rozvodového remeňa.
 12. Odstráňte z vačkového hriadeľu simering.

Montáž

 1. Namažte krky vačkového hriadeľu čistým motorovým olejom.
 2. Vložte vačkový hriadeľ do hlavy bloku motora tak, aby bol kolík hore.
 3. Pred montážou telies ložísk na dosadaciu plochu hlavy bloku motora v oblasti predného simerningu…

  …a zátky naneste tenkú vrstvu tmelu Loctite 574 alebo analogického.
 4. Rovnomerne, v niekoľkých krokoch, zaťahujte matice až do úplneho spojenia telies ložísk s hlavou bloku motora (dodržujte poradie ukázané na fotografii). Potom dotiahnite matice silou 18,38 - 22,64 Nm.
 5. Nalisujte nový simering vačkového hriadeľu (pozri: Simering vačkového hriadeľu motora 1,6i - výmena).
 6. Pred montážou zátky nasuňte na ňu tesniaci krúžok.
 7. Dalšie skladanie vykonajte v opačnom poradí ako pri rozberaní.