16.6. Simering vačkového hriadeľu motora 1,6i - výmena

Pracovný postup

 1. Odstráňte rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - výmena).
 2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm nasunutým na maticu, ktorý drží zadný kryt rozvodového remeňa, zafixujte remenicu vačkového hriadeľu proti otáčaniu, kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite skrutku, ktorá remenicu drží.
 3. Odstráňte remenicu z hriadeľu.
 4. Vyberte klin z drážky.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov nepoškriabte pracovnú plochu hriadeľu.
 5. Podpáčte a odstráňte simering dosadacieho otvoru hákom, skrutkovačom alebo kliešťami so zahnutými čelušťami.
 6. Namažte pracovnú plochu nového simeringu čistým motorovým olejom a opatrne ho nasuňte na hriadeľ.
 7. Nalisujte nový simering použitím špeciálneho prípravku alebo nástrčkovou hlavicou veľkosti 30 mm.
 8. Namontujte rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - výmena) na miesto a napnite ho (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 9. Namontujte diely, ktoré ste predtým demontovali a napnite hnací remeň alternátora (pozri: Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia).