16.8. Palivová rampa motora 1,6i - demontáž, rozobratie, poskladanie a montáž

Palivovú rampu je potrebné demontovať pri odstraňovaní vstrekovačov alebo v niektorých prípadoch pri oprave motora.

Demontáž

 1. Zmiernite tlak paliva v palivovom potrubí (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
 2. Odstráňte sací modul (pozri: Sací modul motora 1,6i - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
  Poznámka: Sací modul nie je nutné odstraňovať, avšak v tom prípade je ťažké udržať potrebnú čistotu vstrekovačov.
 3. Stlačte pružné fixátory, odpojte konektory káblových zväzkov od štyroch vstrekovačov.
 4. Vidlicovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite nátrubok rampy, pričom zadržte šesťhranný koniec palivovej hadice kľúčom rovnakého rozmeru.
 5. Odtiahnite koncovku hadice od nátrubku palivovej rampy, podpáčte plochým skrutkovačom a odstráňte gumené tesniace krúžky z koncov trubiek.
  Pozor: Poškodené tesnenia vymeňte.
 6. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia palivovú rampu k saciemu potrubiu.
 7. Odstráňte palivovú rampu spolu so vstrekovačmi.
  Pozor: Buďte opatrní, v palivovej rampe je zbytkové množstvo paliva.

Rozobratie

 1. Plochým skrutkovačom odstráňte fixátor.
 2. Odstráňte vstrekovač z palivovej rampy.
 3. Analogicky odstráňte ďalšie tri vstrekovače.
  Pozor: Spojenie vstrekovačov s palivovou rampou a sacím potrubím je utesnené gumenými krúžkami. Poškodené tesniace krúžky vymeňte.
 4. Ak je to potrebné, z konca palivovej rampy odskrutkujte diagnostický nátrubok.

Poskladanie a montáž

Poskladajte a namontujte palivovú rampu v opačnom poradí. Pred poskladaním namažte tesniace gumené krúžky motorovým olejom.