8.3.10. Palivový systém - zmiernenie tlaku

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňe poistku obvodu palivového čerpadla (pozri: Poistky a relé riadiaceho systému motora - výmena).
  Poznámka: Alebo môžete odpojiť konektor káblového zväzku od palivového modulu (pozri: Palivový modul - demontáž a montáž).
 3. Zapnite štartér a nechajte, aby otáčal kľukový hriadeľ po dobu 10 - 15 sekúnd.
  Poznámka: Ak sa pri tom naštartuje motor, počkajte pokým sa minie všetok benzín z palivových hadíc a motor zdochne.
 4. Vypnite zapaľovanie.
 5. Namontujte poistku na jej miesto a zatvorte jej kryt.
  Pozor: Aj po znížení tlaku ostane v palivových hadiciach malé množstvo benzínu. Zabráňte tomu, aby sa dostal do styku s horúcimi časťami.