8.3.18. Palivová nádrž - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Poznámka: Úkon možno vykonať aj bez pomocníka, avšak budete potrebovať výškovo nastaviteľnú podperu alebo podstavec. Ak je to možné, pred vykonaním práce sa snažte minúť čo najviac paliva z nádrže.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Zmiernite tlak paliva (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
  Pozor: Aj po znížení tlaku paliva zostáva v palivových hadiciach malé množstvo paliva.
 3. Odpojte konektor palivového modulu (pozri: Palivový modul - demontáž a montáž).
 4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite zatiahnutie objímky, ktorá drží hadicu palivovej nádrže na plniacom potrubí a rozpojte ich.
 5. Cez hadicu odčerpajte maximálne možné množstvo paliva z nádrže.
 6. Stlačte pružinový fixátor a odpojte koncovku hadice odvetrávania nádrže od nátrubku.
 7. Stlačte pružinový fixátor a odpojte koncovku hadičky separátora od hadičky pohlcovača.
 8. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri matice, ktoré držia ochranný štít palivovej nádrže.
 9. Odstráňte ochranný štít.
 10. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnie tri matice, ktoré držia ochranné púzdra hadičiek palivového systému.
 11. Stlačte fixátor a rozpojte palivovú hadičku a hadičku na odvzdušnenie pohlcovača.
 12. Umiestnite pod nádrž nastaviteľnú podperu (alebo pomocníka, ktorý bude držať dno nádrže).
 13. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve skrutky pásovín, ktoré držia nádrž.
 14. Odstráňte palivovú nádrž spolu s pohlcovačom a palivovým filtrom.

Montáž

Namontujte palivovú nádrž v opačnom poradí.

Odporúčanie: Ak nie ste schopný naštartovať motor ani na druhý alebo tretí pokus, pokúste sa odstrániť vzduch z palivovej rampy cez ventil diagnostického nátrubku (pozri: Kontrola technického stavu palivového systému).