8.3.5. Vzduchový filter - demontáž a montáž

Tento úkon môže byť potrebný pri oprave motora a jeho častí. V mnohých prípadoch je vhodné odstrániť filter spolu s čidlom váhy vzduchu a tiež so vzduchovodom, ktorý ide ku škrtiacej klapke.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác a odpojte záporny pól akumulátora (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Uvoľnite svorku 1, ktorá drží vzduchovod na nátrubku snímača váhy vzduchu. Odpojte konektor káblového zväzku od snímača váhy vzduchu 2.
  3. Odpojte ventil nádoby pohlcovača od krytu vzduchového filtra (pozri: Ventil pohlcovaču palivových pár - kontrola a výmena).
  4. Vyveste gumené stĺpiky z úchytov krytu vzduchového filtra.
  5. Odpojte vzduchovod od nátrubku vzduchového filtra a vytiahnite kryt vzduchového filtra spolu so snímačom váhy vzduchu z motorového priestoru.
  6. Ak je potrebné odstráňiť aj vzduchovod vzduchového filtra, odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
  7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm s račnou uvoľnite maticu, ktorá drží vzduchovod na chladiči.
  8. Vytiahnite vzduchovod spolu s hadicou, ktorá spája chladič a sací modul motora.

Montáž

Namontujte vzduchový filter v opačnom poradí.