8.3.9. Sací modul - demontáž a montáž

Sací modul je potrebné demontovať pri kontrole vstrekovačov, v prípade nutnosti odstránenia palivovej rampy, a tiež v niektorých prípadoch pri opravách motora.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

 1. Odstráňte zostavu škrtiacej klapky (pozri: Zostava škrtiacej klapky - demontáž, výmena tesnení a montáž) a zmiernite tlak paliva (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
  Odporúčanie: Zostavu škrtiacej klapky môžete odstrániť bez odpájania hadíc. Stačí, keď ju odpojíte od príruby sacieho modulu.
 2. Odpojte lanko škrtiacej klapky od sacieho modulu (pozri: Lanko škrtiacej klapky - výmena).
 3. Odpojte konektory káblových zväzkov od zapaľovacích cievok (pozri: Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena) a odsuňte káble nabok.
 4. Odpojte konektor káblového zväzku od snímača polohy vačkového hriadeľu (pozri: Snímač polohy vačkového hriadeľu - demontáž, kontrola a montáž) a odsuňte kábol nabok.
 5. Uvoľnite zatiahnutie svorky a odstráňte z nátrubku sacieho modulu hadicu vákuového posilovača bŕzd.
 6. Odstráňte prívod vzduchového filtra (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 7. Kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite zatiahnutie svorky, ktorá drží hadicu systému ventilácie skrine motora a odstráňte hadicu z nátrubku krytu hlavy bloku motora.
 8. Krátkym krížovým skrutkovačom uvoľnite samorezku 1, ktorá drží vodiacu trubku mierky úrovne oleja.
 9. Vytiahnite vodiacu trubku spolu s mierkou úrovne oleja z bloku motora a odstráňte ju.
 10. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice 1, ktoré držia sací modul na kryte hlavy bloku motora a tri skrutky 2, ktoré držia zapaľovacie cievky prvého, druhého a tretieho valca.
 11. Odstráňte zapaľovacie cievky prvého, druhého a tretieho valca (pozri: Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena).
 12. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
 13. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite tri matice 2 a dve skrutky 1, ktoré držia sací modul k boku hlavy bloku motora.
 14. Posuňte dopredu sací modul a odstráňte palivovú rampu (pozri: Palivová rampa - demontáž a montáž).
 15. Odstráňte sací modul z motora.

Montáž

Namontujte sací modul v opačnom poradí. Poškodené tesniace krúžky sacieho modulu vymeňte.