8.3.12. Palivová rampa - demontáž a montáž

Palivovú rampu je potrebné demontovať pri odstraňovaní vstrekovačov, a tiež pri niektorých opravách motora.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Zmiernite tlak paliva (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
  Pozor: Aj po znížení tlaku paliva zostáva v palivových hadiciach malé množstvo paliva.
 3. Uvoľnite matice a skrutky, ktoré držia sací modul a posuňte ho čo najviac dopredu (pozri: Sací modul - demontáž a montáž).
 4. Rozpojte konektor káblového zväzku vstrekovačov.
 5. Vidlicovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite nátrubok potrubia palivovej rampy, pričom pridržujte šesťhranný koniec palivovej rampy kľúčom s rovnakým rozmerom.
 6. Krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutku, ktorá drží palivové potrubie k hlave bloku motora.
 7. Odsuňte koniec palivovej trubky od palivovej rampy. Odstráňte z palivovej trubky tesniaci gumenú krúžok.
  Pozor: Ak je tesniaci krúžok palivovej trubky poškodený, musí byť vymenený.
 8. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia palivovú rampu k hlave bloku motora.
 9. Vysuňte palivovú rampu spolu so vstrekovačmi spopod sacieho modulu.

Montáž

Namontujte palivovú rampu v opačnom poradí.

Odporúčanie: Skontrolujte stav tesniacich krúžkov sacieho modulu, poškodené krúžky vymeňte (pozri: Sací modul - demontáž a montáž).