8.3.6. Škrtiaca klapka - nastavenie tiahla

Poznámka: Nastavenie tiahla škrtiacej klapky je nutné po výmene tiahla, po demontáži a montáži zostavy škrtiacej klapky, a tiež po vykonaní prác, ktoré sú spojené s demontážou sacieho modulu. Nastavenie môže byť potrebné aj v prípade, že motor nedosahuje maximálny výkon v dôsledku neúplného otvorenia škrtiacej klapky.

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
  3. Povoľte utiahnutie troch svoriek a odpojte potrubie, ktoré prívadza vzduch k škrtiacej klapke.
  4. Skontrolujte polohu škrtiacej klapky: pri stlačení plynového pedálu (na doraz k podlahe) by mala byť klapka úplne otvorená…

    …a pri uvoľnení pedálu úplne uzavretá.

Nastavenie

Pozor: Pozor, pri vykonávaní nasledujúcich úkonov neťahajte lanko, pretože by ste mohli poškodiť elementy tiahla.
  1. Kliešťami odstráňte poistný pliešok lanka škrtiacej klapky.
  2. Posunutím bovdenu lanka v gumenom držiaku nastavte napnutie lanka (na úseku medzi sektorom tiahla škrtiacej klapky a bovdenom lanka je povolený mierny previs lanka).
  3. Namontutje poistný pliešok na jeho miesto.
  4. Skontrolujte funkciu tiahla. Ak je to nutné, znovu ho nastavte.

Zloženie

Namontujte demontované diely na ich miesto.