8.3.11. Palivový filter - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Zmiernite tlak paliva (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
    Pozor: Aj po znížení tlaku paliva zostáva v palivových hadiciach malé množstvo paliva.
  3. Handrou utrite palivový filter a palivové hadice pripojené k nemu. Naneste penetračné mazivo na závit sťahovacej skrutky objímky, ktorá drží filter.
    Odporúčanie: Pred odpojením koncov hadičiek od filtra si pripravte neveľkú širokú nádobu s objemom 0,5 l na vypustenie zbytku benzínu z palivových hadíc.
  4. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite utiahnutie skrutky objímky, ktorá drží palivový filter.
  5. Stlačte západky a odpojte palivové hadice od filtra.
  6. Vyberte filter z objímky.

Montáž

Namontujte nový filter v opačnom poradí.

Pozor: Všimnite si šípku namaľovanú na telese filtra, ktorá označuje smer toku paliva. Mala by smerovať k prednej časti vozidla.