8.3.19. Systém zachycovania výparov z paliva - demontáž a montáž

Systém zachytávania výparov z paliva sa skladá z pohlcovača, separátora, odvzdušňovacieho ventilu pohlcovača a gravitačného ventilu. Gravitačný ventil je zabudovaný do hornej časti separátora. Pohlcovač je namontovaný na palivovej nádrži, no možno ho demontovať aj bez demontáže palivovej nádrže.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte ochranný štít palivovej nádrže (pozri: Palivová nádrž - demontáž a montáž) a rozpojte hadičky odvetrávania pohlcovača.
  3. Odpojte koncovku hadičky separátora 1 od hadičky pohlcovača (pozri: Palivová nádrž - demontáž a montáž) a odpojte hadičku pohlcovača od pružinových fixátorov 2.
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm s račňou uvoľnite maticu objímky, ktorá drží pohlcovač k palivovej nádrži.
  5. Odstráňte pohlcovač.
  6. Odstráňte zadné pravé koleso (pozri: Kolesa - výmena). Namažte penetračným mazivom matice, ktoré držia separátor a jeho trubky.
  7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia hadičky separátora na karosérii. Odstráňte držiaky hadičiek.
  8. Analogicky odpojte hadičku separátora od zadného nosníku karosérie.
  9. Krížovým skrutkovačom uvoľnite utiahnutie objímky 1 a odpojte hadičku z nátrubku separátora. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri matice, ktoré držia separátora na karosérii.
  10. Odstráňte separátor z vozidla. Ak je to nutné, podpáčte skrutkovačom a odpojte od neho gravitačný ventil.

Montáž

Namontujte pohlcovač a separátor v opačnom poradí.