8.3.8. Zostava škrtiacej klapky - demontáž, výmena tesnení a montáž

Odporúčanie: Zostava škrtiacej klapky môže byť odstránená aj bez vypustenia chladiacej kvapaliny. Potrebujete k tomu dve skrutky M12 s ľubovoľnou dĺžkou.
Pozor: Pred vykonávaním práce počkajte kým motor vychladne na bezpečnú teplotu (pod 45°C).

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Odskrutkujte zátku expanznej nádržky a uvoľnite pretlak v chladiacom systéme motora.
 4. Odstráňte vzduchové potrubie škrtiacej klapky (pozri: Škrtiaca klapka - nastavenie tiahla).
 5. Odpojte konektor káblového zväzku od snímača polohy škrtiacej klapky (pozri: Snímač polohy škrtiacej klapky - kontrola a výmena).
 6. Odpojte konektor káblového zväzku od regulátora voľnobehu (pozri: Snímač polohy škrtiacej klapky - kontrola a výmena).
 7. Krížovým skrutkovačom uvoľnite zatiahnutie objímok, ktoré držia dva hadičky na dodávku chladiacej kvapaliny 1, hadičku systému ventilácie motorovej skrine 2 a hadičku pohlcovača 3.
 8. Odpojte od zostavy škrtiacej klapky hadicu systému ventilácie motorovej skrine a hadicu odvzdušňovacieho ventilu pohlcovača.
 9. Odpojte hadicu odvádzajúcu chladiacu kvapalinu z telesa škrtiacej klapky. Zapchajte hadicu skrutkou M12.
 10. Analogicky odpojte od telesa škrtiacej klapky hadicu privádzajúcu chladiacu kvapalinu.
  Odporúčanie: Aby skrutky nevypadli, zatiahnite svorky hadíc.
 11. Odpojte od kladky lanko škrtiacej klapky (pozri: Lanko škrtiacej klapky - výmena).
 12. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia zostavu škrtiacej klapky k prírube zberača.
 13. Odstráňte zostavu škrtiacej klapky z kolíkov. Vyberte tesniaci gumený O-krúžok z drážky príruby zberača. Poškodený krúžok vymeňte.

Montáž

Namonrujte zostavu škrtiacej klapky v opačnom poradí.