8.1.7. Kryt motora - demontáž a montáž

Dekoratívny kryt držia štyri gumené objímky, nasunuté na kolíkoch krytu sacieho modulu.

Demontáž
  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Zvíhajte a odstraňujte dekoračný kryt motora spolu s gumenými objímkami.
    Poznámka: Ak jedna alebo niekoľko objímok ostane na kolíkoch, odstráňte ich a vsuňte do zodpovedajúcich otvorov krytu.
Montáž

Umiestnite kryt na motor a uistite sa, že všetky objímky jej uchytenia sú nasadené na kolíkoch sacieho modulu, zatlačte na kryt zvrchu a pevne ho zasuňte.