8.1.5. Motorový olej a olejový filter - výmena

Prvá výmena oleja na novom motori alebo motori po generálnej oprave by mala byť po 2500 - 3500 km prevádzky, následne každých 15000 km.

Objem systému mazania je 3,5 l.

Odporúčanie: Pre lepšie vypustenie starého oleja ho vypúšťajte zo zohriatého motora.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  Poznámka: Ak je vozidlo vybavené pancierom motora, ktorý sťažuje prístup k zlievaciemu otvoru, odstráňte ho.
 2. Očkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite utiahnutie zátky vypúšťacieho otovru.
 3. Umiestnite pod motor nádobu na starý olej.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov si dávajte pozor na horúci olej!
 4. Uvoľnite zátku vypáštacieho otvoru a vylejte olej z motora do nádoby.
 5. Čakajte, kým olej z motora úplne nevytečie a potom zaskrutkujte zátku do otvoru motora.
 6. Sťahovákom uvoľnite utiahnutie olejového filtra.
 7. Odstráňte olejový filter.
 8. Čistou handrou dôkladne očistite na bloku valcov dosadaciu plochu tesnenia olejového filtra.
  Odporúčanie: Pred montážou nového filtra naplňte 1/2 až 2/3 jeho objemu olejom.
 9. Naneste čistý motorový olej na gumený tesniaci krúžok filtra a zaskrutkujte ho na miesto.
 10. Filter stačí dotiahnuť rukou.
 11. Odskrutkujte a odstráňte krytku plniaceho hrdla oleju. Vložte do hrdla lievik.
 12. Nalejte olej do motora, skontrolujte jeho hladinu mierkou (pozri: Hladina oleja - kontrola).
 13. Zaskrutkujte krytku plniaceho hrdla oleja.
 14. Naštartujte motor a uistite sa, že kontrolka nízkeho stavu oleja zhasne a že nedochádza k úniku oleja spod tesnenia filtra a vypúštacej zátky.