8.1.12. Kryt hlavy motora - demontáž, čistenie olejového štítu a montáž

Demontáž

 1. Odstráňte vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Odstráňte zapaľovacie cievky (pozri: Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena).
 4. Odstráňte sací modul (pozri: Sací modul - demontáž a montáž).
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite 15 skrutiek, ktoré držia kryt hlavy bloku motora.
 6. Odstráňte kryt.
  Poznámka: Ak je to nutné, tak kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite skrutku, ktorá drží na kryte hlavy bloku motora držiak konektorov káblového zväzku trysiek a zapaľovacích cievok a držiak odstráňte. Tiež ak je nutné, tak uvoľnite svorky hadičiek a odpojte ich od krytu.

Vypláchnutie

 1. Kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite šesť skrutiek, ktoré držia olejový štít.
 2. Plochým skrutkovačom vytlačte fixátory plniaceho hrdla oleja.
 3. Odstráňte olejový štít z krytu hlavy bloku motora.
 4. Kývajúc zo strany na stranu vytiahnite plniace hrdlo oleja.
 5. Premyte odstránené diely v petroleji a poutierajte čistou handričkou.
 6. Poskladajte kryt hlavy bloku motora v opačnom poradí. Skrutky utiahnite momentom 1,9 - 4,6 Nm.
  Pozor: Nezabudnite umiestniť pod hlavy skrutiek zaisťovacie podložky.

Montáž

 1. Očistite dosadacie plochy krytu a ložiskovej skrine od zostatkov tmelu, odmastite ich technickým liehom.
 2. Naneste na dosadaciu plochu ložiskovej skrine tenkú vrstvu teplovzdorného tmelu Loctite 574 alebo analogický tmel podľa vzoru fotografie.
  Pozor: Pri opravách motora nie je možné použiť tmely s vysokým obsahom silikónu (zlúčenín kremíka), ktorého pary sa môžu dostať cez ventilačný systém bloku motora do valcov a potom do výfukového potrubia. Používajte len tmely, ktoré majú na obale uvedené, že sú bezpečné pre lambda sondu.
 3. Umiestnite kryt na jeho miesto. Skrutky, ktoré držia kryt postupne uťahujte v poradí od stredu k hranám, kým kryt nepriľahne k ložiskovej skrini. Nakoniec skrutky zatiahnite momentom 1,9 - 4,6 Nm.
 4. Namontujte zvyšné diely v opačnom poradí.