8.1.17. Hlava valcov - demontáž a montáž

Poznámka: Hlavu bloku motora je možné odstrániť spolu s vačkovými hriadeľmi a termostatom (pre prístup k zostave ojníc a piestov, výmene tesnenia atď.) Ak je potrebné hlavu opravovať, rozoberte ju podľa účelu čo najviac ešte pred demontážou z bloku motora.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu a tesnenie hlavy bloku motora.

Demontáž

 1. Vypustite z motora chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
  Odporúčanie: Ak je nutné opravovať zostavu ojníc a piestov, je vhodné rovno vypustiť aj olej z bloku motora.
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite skrutku, ktorá drží koncovku kostrového vodiča a vyberte ju z hlavy bloku. Odpojte konektor vodičov od snímača nízkeho tlaku oleja.
 4. Aby sa predišlo poškodeniu, odpojte konektor vodiča od snímaču teplotu chladiacej kvapaliny (pozri: Snímač teploty chladiacej kvapaliny - kontrola a výmena).
 5. Odpojte teleso termostatu od hlavy bloku motora (pozri: Termostat - demontáž, výmena a montáž).
 6. Odstráňte kryt hlavy bloku motora (pozri: Kryt hlavy motora - demontáž, čistenie olejového štítu a montáž).
 7. Odstráňte vačkové hriadele (pozri: Vačkový hriadeľ - demontáž a montáž).
 8. Odstráňte z dosadacích otvorov hydraulické zdvihátka (pozri: Hydraulické zdvihátka - demontáž a montáž).
 9. Odstráňte katalyzátor (pozri: Katalyzátor a zberač - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
  Poznámka: Snímač polohy vačkového hriadeľu a snímač ukazovateľa teploty sa nemusia nutne demontovať, no je potrebné byť opatrný pri odstraňovaní hlavy z bloku motora, aby sa snímače nepoškodili.
 10. Rovnomerne, v niekoľkých krokoch, imbusovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite desať skrutiek, ktoré držia hlavu bloku motora.
 11. Odstráňte hlavu z bloku motora.
 12. Odstráňte tesnenie hlavy bloku motora.
 13. Aby ste predišli strate, vyberte dva vodiace púzdra z dosadacích otvorov v bloku motora.
 14. Premyte hlavu bloku motora od nečistôť a usadenín petrolejom alebo naftou.

Montáž

 1. Odstráňte zo závitových otvorov bloku motora (pre skruty, ktoré držia hlavu bloku) zvyšky oleja a chladiacej kvapaliny.
 2. Utrite handričkou dosadaciu plochu tesnenia hlavy a bloku motora, odmastite ju rozpúšťadlom.
  Pozor: Pri montáži hlavy bloku motora vždy použite nové tesnenie. Presiakovanie oleja na povrch tesnenia je neprijateľné.
 3. Umiestnite vodiace púzdra hlavy do dosadacích miest bloku motora. Položte na blok motora tesnenie, pričom vodiace púzdra musia prechádzať cey príslušne otvory v ňom.
 4. Namontujte na blok motora hlavu. Mierne pohýbte hlavu zo strany na stranu, aby ste dosiahli, že vodiace púzdra vôjdu do príslušných vybraní v hlave.
  Pozor: Opätovné použitie skrutiek na prichytenie hlavy bloku motora je dovolené, len v tom prípade, že ich dĺžka je menšia ako 100 mm.
 5. Posuvným meradlom alebo zámočníckym pravítkom zmerajte dĺžku skrutiek. Skrutky dlhšie ako 100 mm vymeňte.
 6. Pre montážou ponorte závitovú časť skrutiek do motorového oleja a potom nechajte oleja odkvapkať cca pol hodiny.
 7. Vložte do otvorov hlavy jej skrutky. Momentovým kľúčom zatiahnite skrutky hlavy v troch etapách - najprv momentom 20 Nm, potom zatiahnite skrutky o 90° a potom ešte raz dotiahnite skrutky o 90°. Pri tom dodržiavajte poradie uvedené na fotke (pozri nižšie).
 8. Ďalej pokračujte v skladaní motora v opačnom poradí.