8.2.4. Chladiaca kvapalina - výmena

Chladiacu kvapalinu je potrebné vymeniť po ubehnutí 75000 km alebo po piatich rokoch, podľa toho, čo nastane skôr.

Na vykonanie práce budete potrebovať širokú nádobu s objemom aspoň 8 l.

Prácu je dobré vykonávať z montáznej jamy alebo pod rampou.

Pozor: Miešanie chladiacich kvapalín rôznych značiek nie je povolené.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
 3. Umiestnite pod vypúšťací otvor chladiča nádobu s objemom aspoň 8 l.
  Odporúčanie: Ak chcete zmenšiť rozstrek chladiacej kvapaliny pri jej vypúšťaní, pred vykonaním nasledujúcich úkonov neotvárajte zátku expanznej nádržky.
 4. Otvorte zátku vypúšťacieho otvoru chladiča a vylejte kvapalinu do nádoby.
 5. Posuňte nádobu pod blok motora, nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zátku vypúšťacieho otvoru bloku motora a vypustite zbytok chladiacej kvapaliny.
 6. Potom, čo kvapalina prestane vytekať z bloku motora, dajte obe zátky na ich miesto.
 7. Uvoľnite a odstráňte zátku expanznej nádržky a vložte lievik do jej hrdla.
 8. Nalejte do expanznej nádržky novú chladiacu kvapalinu.
  Odporúčanie: Použite chladiacu kvapalinu, ktorej bod mrazu je o 10 - 15 °C nižší ako priemerné teploty v zimnom období v oblasti, v ktorej je vozidlo prevádzkované.
 9. Kvapalinu nalejte po vrchnú rysku expanznej nádržky. Spustite motor a nechajte ho pracovať pri vyšších otáčkach až kým sa nespustí ventilátor. Ak hladina v nádržke klesne, doplňte ju.