8.2.7. Čerpadlo chladiacej kvapaliny - výmena

Demontáž

  1. Vypustite chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
  2. Odstráňte zadný kryt rozvodového remeňa (pozri: Vačkový hriadeľ - demontáž a montáž).
  3. Imbusovým kľúčom veľkosti 6 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia čerpadlo chladiacej kvapaliny.
  4. Ak je to potrebné, podpáčte skrutkovačom čerpadlo a odstráňte ho aj s tesnením z bloku motora.

Montáž

Namontujte čerpadlo chladiacej kvapaliny v opačnom poradí, vymeňte jeho tesnenie za nové.

Poznámka: Niektoré náhradné čerpadlá môžu mať pribalený gumený O-krúžok. V takom prípade tesnenie nemontujte.