8.2.3. Kontrola technického stavu chladiaceho systému

Počas prevádzky vozidla môžete posúdiť stav chladiaceho systému podľa ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny a hladiny kvapaliny v expanznej nádržke. Nízka hladina chladiacej kvapliny spravidla signalizuje netesnosť v systému. Na niektorých vozidlách je namontovaný snímač hladiny chladiacej kvapaliny. Pri poklese hladiny pod rysku MIN sa rozsvieti výstražná kontrolka na palubnej doske.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  Pozor: Hladina chladiacej kvapaliny by sa mala kontrolovať na studenom motore. Klesanie alebo stúpnutie hladiny chladiacej kvapliny pri ohrievaní a ochladzovaní motora nie je poruchou. Je spôsobené zmenou objemu kvapaliny vplyvom tepla.
 2. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v expanznej nádržke, mala by sa nachádzať 25 - 30 mm nad značkou MIN, ktorá je vyznačená na telese expanznej nádržky. Ak sa siaha hladina kvapaliny po značku MIN alebo nižšie, doplňte do nádržky chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
  Odporúčanie: Ak je nutné chladiacu kvapalinu pravidelne dopĺňať, skontrolujte tesnosť chladiaceho systému.
 3. Skontrolujte, či chladiaca kvapalina nikde neuniká, hlavne v okolí vypúšťaceho otvoru chladiča a bloku motora, snímačov teploty a spojov gumených hadíc. Pri hadiciach skontrolujte aj ich celistvosť.
  Odporúčanie: Unikajúcu chladiacu kvapalinu spopod hadíc sa môžete pokúsiť eliminovať pritiahnutím svoriek, ktoré hadice držia. Neuťahujte svorky príliš, mohli by prerazať hadice.
 4. Skontrolujte celistvosť telesa expanznej nádržky, chladiča motora a ohrevného telesa.
 5. Skontrolujte tesnosť telesa termostatu a spojenia čerpadla chladiacej kvapaliny s blokom motora.
 6. Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny z drenážneho otvoru čerpadla (nachádza sa v spodnej časti čerpadla), v opačnom prípade to signalizuje opotrebovanie jeho simeringu.
 7. Na kontrolu termostatu spustite studený motor. Teplotu chladiacej kvapaliny kontrolujte na ukazovateli na prístrojovej doske a cirkuláciu kvapaliny v malom a veľkom okruhu dotykom - budete cítiť zmenu teplotu hadíc a potrubí chladiaceho systému (na fotke je odstránený vzduchový filter kvôli prehľadnosti).
  Poznámka: Ak chladiaci systém pracuje správne, pri teplote chladiacej kvapaliny menšej ako 90 °C, je hlavný ventil termostatu zatvorený a chladiaca kvapalina cirkuluje len v malom okruhu. Vo výsledku teda bude spodná hadica chladiča a tiež samotný chladič podstatne studenší ako teleso termostatu, v ktorom cirkuluje horúca chladiaca kvapalina. Keď chladiaca kvapalina dosiahne teplotu okolo 90 °C, začne sa hlavný ventil termostatu otvárať a postupne sa bude zvyšovať prietok horúcej kvapaliny cez chladič. Chladič a následne aj jeho spodná hadica sa začnú zohrievať. Po dosiahnutí teploty 102 °C je hlavný ventil termostatu plne otvorený a všetka kvapalina cirkuluje cez chladič. V tomto prípade je chladič horúci vo vrchnej časti a o niečo chladnejší v spodnej.
 8. Nechajte motor bežať, až kým sa nespustí elektrický ventilátor chladiča. Ventilátor sa zapne, keď teplota chladiacej kvapaliny dosiahne teplotu, pri ktorej ukazovateľ smeruje na kraj červenej zóny, následne po ochladení kvapaliny sa ventilátor automaticky vypne.
  Odporúčanie: Ak sa elektrický ventilátor nezapne včas a kvapalina začne vrtieť, je potrebné skontrolovať funkčnosť elektromotoru ventilátora a funkčnosť riadiaceho systému motora. Skontrolujte aj snímač ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny (pozri: Snímač teploty chladiacej kvapaliny - kontrola a výmena).