8.2.8. Prídavný odpor ventilátoru - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter. Pre vyšší komfort je dobre vykonávať prácu nad montážnou jamou alebo pod rampou.

Demontáž a kontrola

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
  3. Uvoľnite západku konektoru a odpojte prídavný odpor elektrického ventilátoru.
  4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrtuky, ktoré držia prídavný odpor.
  5. Odsuňte držiak s konektorom nabok a odstráňte odpor.
  6. Vizuálne skontrolujte celistvosť špirály a či nie je spálená alebo inak poškodená.
  7. Ohmmetrom skontrolujte odpor, či nie je jeho špirála prerušená. Ak zistíte chybu, odpor vymeňte.

Montáž

Namontujte prídavný odpor v opačnom poradí.