8.2.9. Ventilátor - demontáž, kontrola a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte vzduchový filter a jeho vzduchovod (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia ľavý úchyt krytu venitlátora ku chladiču (kvôli prehľadnosti je na fotke odstránená vrchná hadica chladiča).
 4. V spodnej časti vozidla odpojte konektor káblového zväzku od ventilátora a rozpojte konektory káblových zväzkov odporu (pozri: Prídavný odpor ventilátoru - kontrola a výmena).
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia pravý úchyt krytu ventilátora (vrchnú maticu na fotografii nevidno).
 6. Opatrne vyberte ventilátor z motorového priestoru.

Rozobratie

 1. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri matice, ktoré držia elektromotor v kryte.
 2. Vyberte elektromotor z krytu.
 3. Ak je to potrebné, očkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu, ktorá drží vrtuľu ventilátora a odstráňte ju z hriadeľu elektromotora.
  Pozor: Na vrtuli môže byť namontované kovové vyvažovacie závažie. Neodstraňujte ho.

Zloženie a montáž

Zložte a namontujte elektrický ventilátor v opačnom poradí.