8.2.10. Chladič chladiaceho systému motora - demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

 1. Vypustite chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
 2. Odstráňte elektrický ventilátor (pozri: Ventilátor - demontáž, kontrola a montáž).
 3. Kliešťami uvoľnite objímku a odpojte parovodnú hadicu chladiča 2. Krížovým skrutkovačom uvoľnite zatiahnutie objímok hornej a spodnej hadice chladiča 1 a 3, odstráňte hadice z nátrubkov chladiča.
  Odporúčanie: Pásovú svorku vymeňte za spoľahlivejšiu (napr. skrutkovú).
 4. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia chladič.
 5. Opatrne vyberte chladič z motorového priestoru.
 6. Ak je to nutné, odstráňte z chladiču dve gumené opory a vyskrutkujte zátku vypúštacieho otvoru aj s tesnením.

Montáž

Odporúčanie: Ak bol chladič používaný, pre montážou vyčistite jeho povrch od špiny. Premyte jeho vnútornú dutinu s čistiacim prostriedkom pre chladiaci systém (pozri: Prevádzkové a opravárenské materiály) a prúdom vody.
 1. Pri výmene chladiča premontujte na nový chladič gumené opory a zátku vypúšťacieho otvoru s tesnením (ak nie sú súčasťou nového chladiča).
 2. Namontujte chladič na jeho miesto v opačnom poradí.
 3. Namontujte elektrický ventilátor a pripojte k nemu konektory káblových zväzkov.
 4. Naplňte chladiaci systém motora kvapalinou (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
 5. Uistite sa, že nedochádza k úniku kvapaliny na miestach spojov. Ak je to potrebné, dotiahnite svorky hadíc.