8.5.1. Referenčné údaje

Momenty uťahovania závitových spojov

Tabuľka 8.5.1
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Matice, ktoré držia kolektor (zberač) výfukových plynov M8 20,9 - 25,8
Matice, ktoré držia vstupnú rúru tlmiča k výstupu kolektora * M8x1,25 20,9 - 25,8
Matice na skrutkách objímok, ktoré držia príruby stredného a zadného tlmiča M8x1,25 15,9 - 22,6
Skrutky príruby katalyzátora a vstupnej rúry tlmiča M8x1,25 15,7 - 22,6
Skrutky držiaku katalyzátora M8 14,0 - 18,0
* Opakované použitie matíc nie je prijateľné.