8.5.6. Stredný tlmič - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
    Pozor: Aby ste predišli popáleninám, prácu vykonávajte až po ochladnutí dielov výfukového systému na bezpečnú teplotu.
  2. Odpojte prírubu zadného tlmiča od stredného tlmiča (pozri: Zadný tlmič - výmena).
  3. Vyrovnajte tri hrany poistného pliešku.
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite tri matice, ktoré držia vstupnú rúru ku katalyzátoru.
  5. Odstráňte poistný pliešok.
  6. Odpojte vstupnú rúru stredného tlmiča od príruby katalyzátoru a odstráňte tesnenie.
  7. Vyveste dva silentbloky z úchytov stredného tlmiču (pozri: Zavesenie výfukového systému - výmena silentblokov) a stredný tlmič odstráňte.

Montáž

Namontujte stredný tlmič v opačnom poradí, vymeňte tesnenie za nové. Ak je to potrebné, vymeňte poškodené alebo zvetrané silentbloky tlmiča, a tiež poškodenú objímky a jej skrutky (pozri: Zavesenie výfukového systému - výmena silentblokov).