8.5.7. Katalyzátor a zberač - demontáž, výmena tesnenia a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu a tesnenie hlavy bloku motora.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
  Pozor: Aby ste predišli popáleninám, prácu vykonávajte až po ochladnutí dielov výfukového systému na bezpečnú teplotu.
 3. Naneste na všetky závitové spoje penetračné mazivo.
 4. Odpojte stredný tlmič od katalyzátora (pozri: Stredný tlmič - výmena).
 5. Odpojte konektor lambda sónd od konektorov káblových zväzkov motorového priestoru a odstráňte vrchnú lambda sondu (pozri: Lambda sonda - kontrola a výmena).
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia katalyzátor k jeho držiaku.
 7. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite matice 1, ktoré držia hore držiak a potom uvoľnite utiahnutie matíc 2, ktoré ho držia naspodu. Odsuňe držiak nabok (na fotografii je pohľad zo strany prepážky motorového priestoru).
 8. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite osem matíc, ktoré držia zberač katalyzátora.
 9. Odstráňte katalyzátor.
 10. Odstráňte z kolíkov hlavy bloku motora tesnenie.
 11. Uvoľnite kľúčom veľkosti 22 mm spodnú lambda sondu (pozri: Lambda sonda - kontrola a výmena).
  Poznámka: Na vozidle, ktoré je dlhý čas v prevádzke, spravidla dôjde k utrhnutiu hláv skrutiek, ktoré držia katalytický zberač k držiaku. Samotný držiak býva tiež značne poškodený koróziou. V tomto prípade je potrebné vymeniť katalyzátor spolu s poškodenými dielmi.
 12. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu 1, ktorá drží ochranný štít a kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve skrutky 2, ktoré držia hornú časť držiaku. Odstráňte časť držiaku.
 13. Ak v dôsledku korózie nie je možné skrutky uvoľniť, očkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky 1, ktoré držia ochranný štít k prevodovke a nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve skrutky 2, ktoré držiak katalyzátora k bloku motora. Odstráňte držiak spolu s ochranným štítom.

Montáž

Namontujte katalyzátor v opačnom poradí. Tesnenie a skorodované diely vymeňte.