8.4.16. Lambda sonda - kontrola a výmena

Na vozidle sú namontované dve lambda sondy. Robota je ilustrovaná na hornej lambda sonde, spodná lambda sonda sa kontroluje analogicky.

Pozor: Lambda sondy sú namontované v blízkosti katalyzátora, ktorý sa zohrieva pri práci motora na vysoké teploty. Aby nedošlo k popáleniu, kontrolujte a vymieňajte lambda sondy až po vychladnutí motora na bezpečnú teplotu.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odpojte konektor káblového zväzku od konektoru lambda sondy.
 3. Pripojte mínusový vodič voltmetra na kostru motora. Zapnite zapaľovanie, skontrolujte napätie ohrevného telesa na kontakte B (označenie kontaktov je na konektori káblového zväzku).
  Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
 4. Pripojte mínusový vodič voltmetra na kontakt C a odmerajte napätie na kontakte A a C.
  Poznámka: Napätie na kontaktoch by malo byť 0,45 V. Ak napätie v konektori nie je alebo sa líší o viac ako 0,02 V, tak to znamená, že je porušený napájací obvod alebo nesprávna ECU.

Demontáž

 1. Odstráňte držiak vodiča lambda sondy z otvoru v ochrannom štíte.
 2. Kľúčom veľkosti 22 mm vyskrutkujte lambda sondu z katalyzátora a odstráňte ju.
  Poznámka: Na uvoľnenie spodnej lambda sondy je potrebný špeciálny kľúč.

  Ak takýto kľúč nemáte (pozri: Náradie, príslušenstvo a materiál) môžete použiť obyčajný vidlicový kľúč veľkosti 22 mm, z ktorého kus odpílite. Ak sa inak nedá, vyskrutkujte dolnú lambda sondu z demontovaného katalyzátora.
Odporúčanie: Uistiť sa o poruche lambda sondy je možné jej výmenou za funkčnú.

Montáž

Namontujte lambda sondu v opačnom poradí.