8.4.18. Snímač nerovností vozovky - výmena

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Stlačte petlicu západky a odpojte konektor káblového zväzku od snímača.
  3. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia snímač nerovností vozovky k držiaku a odstráňte ho.

Montáž

Namontujte snímač v opačnom poradí.