8.4.3. Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora

Elektronická riadiaca jednotka (ECU) riadiaceho systému motora má funkciu samodiagnostiky. Po zapnutí zapaľovania by sa mala rozsvietiť kontrolka poruchy riadiaceho systému motora, ktorá svedčí o funkčnosti diagnostického systému. Ak v riadiacom systéme nie je zaznamenaná žiadna poruchu, tak po naštartovaní motora by mala kontrolka zhasnúť.

Počas behu motora ECU kontroluje funkčnosť všetkých elementov a obvodov riadiaceho systému motora. Po zistení poruchy prepne ECU riadiaci systém motora do núdzového režimu a rozsvieti kontrolku poruchy motora, ktorá sa nachádza na prístrojovej doske. Motor môže naďalej ostať v chode (okrem prípadu zlyhania snímaču polohy kľukového hriadeľu), čo umožňuje samostatný dojazd k miesto opravy. Kódy zdiagnostikovaných porúch ECU zapisuje do operačnej pamäte (RAM).

Ak chcete prečítať chybové kódy riadiaceho systému motora, je nutné pripojiť externé diagnostické zariadenie, napr. DST-2M. K tomuto účelu slúži diagnostický konektor. Prístup ku konektoru získanie po odstránení dekoratívneho krytu.

Ak chcete kryt odstrániť, podpáčte ho skrutkovačom zo strany prístrojového panelu (pozri: Poistky a relé riadiaceho systému motora - výmena).

Chybové kódy si môžete dať prečítať aj v servise, v ktorom disponujú potrebným vybavením.

Pri kontrole a opravách riadiaceho systému motora je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny:

Poznámka: Kontrola stavu jednotlivých elementov riadiaceho systému motora je uvedená v príslušných kapitolách v časti 8.4. Riadiaci systém motora.