8.4.15. Snímač váhy vzduchu - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter (s režimom voltmeter).

Kontrola a demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Stlačte západku konektoru a odpojte ho od váhy vzduchu.
 3. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre (motora).
 4. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na kontakte 2 konektoru káblového zväzku (číslovanie kontaktov je naznačené na váhe vzduchu).
  Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
 5. Voltmetrom odmerajte napätie na kontakte 4 na konektori káblového zväzku.
  Poznámka: Napätie na kontakte by malo byť približne 5 V. Ak napätie nie je v norme, pravdepodobne je porušený obvod napájania alebo nesprávna ECU.
 6. Krížovým skrutkovačom uvoľnite objímku a odpojte vzduchovodné potrubie od váhy vzduchu.
 7. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia váhu vzduchu.
 8. Odstráňte snímač a vyberte tesniaci krúžok.
  Odporúčanie: Uistiť sa o nesprávnosti váhy vzduchu je možné jej výmenou za správnu.

Montáž

Namontujte váhu vzduchu v opačnom poradí.