8.4.17. Snímač rýchlosti vozidla - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter (s režimom voltmeter).

Demontáž a kontrola

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Uvoľnite západku a odpojte konektor káblového zväzku od snímača rýchlosti vozidla.
  3. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre (motora).
  4. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na kontakte I na konektore káblového zväzku (označenie kontaktov je na snímači).
    Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
  5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu, ktorá drží snímač.
  6. Vytiahnite snímač zo spojkovej skrine.
    Odporúčanie: Uistiť sa o poruche snímača rýchlosti je možné jeho výmenou za správny.

Montáž

Namontujte snímač v opačnom poradí.