8.4.6. Zapaľovacie sviečky - výmena

Zapaľovacie sviečky je potrebné podľa továrenských odporúčaní vymeniť po ubehnutí každých 30000 km alebo pri ich opotrebovaní, ktoré sa prejavuje nestabilným chodom motora na voľnobehu.

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky veľkosti 16 mm s predlžovákom. V hlavici kľúča by malo byť gumené púzdro, ktoré zachytí sviečku.

Demontáž

  1. Odstráňte zapaľovaciu cievku prvého valca (pozri: Zapaľovacie cievky - kontrola a výmena).
  2. Nástrčkovým kľúčom na zapaľovacie sviečky veľkosti 16 mm uvoľnite sviečku a vyberte ju z jej sedla.
  3. Vyberte sviečku z hlavice kľúča.

Nastavenie

  1. Pred montážou zapaľovacej sviečky skontrolujte pomocou sady guľatých sónd medzeru medzi elektródami. Medzera by mala byť 1,0 - 1,1 mm.
    Pozor: Pri kontrole medzery pomocou plochých sónd budú výsledky merania nesprávne.
  2. Nastavte medzeru ohnutím bočnej elektródy.

Montáž

Pozor: Aby nedošlo k poškodeniu závitu v hlave bloku motora, najskôr zaskrutkujte sviečku len pomocou ruky a až potom ju dotiahnite pomocou predĺženého kľúča. Uťahovací moment sviečky je 30 - 40 Nm.
Vložte sviečku do hlavy kľúča a zaskrutkujte ju do hlavy bloku motora. Analogicky vymeňte zapaľovacie sviečky ostatných valcov.