8.4.11. Snímač polohy vačkového hriadeľu - demontáž, kontrola a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter (s režimom voltmeter).

Demontáž a kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoratívny kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Uvoľnite západku, odpojte konektor vodičov od snímača polohy vačkového hriadeľu.
 4. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre (ku karosérii vozidla).
 5. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na kontakte A v konektori káblového zväzku (označenie kontaktov je na konektori).
  Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
 6. Odstráňte sací modul (pozri: Sací modul - demontáž a montáž).
 7. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia snímač polohy vačkového hriadeľu.
 8. Vyberte snímač polohy vačkového hriadeľu z otvoru v zadnom kryte rozvodového remeňa.
  Odporúčanie: Uistiť sa o poruche snímača vačkového hriadeľu možno jeho výmenou na správny.

Montáž

Namontujte snímač polohy vačkového hriadeľu v opačnom poradí.