8.4.12. Snímač teploty chladiacej kvapaliny - demontáž, kontrola a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Odporúčanie: Teplomer možno nahradiť digitálnym multimetrom s režimom teplomera.

Demontáž a kontrola

 1. Vypustite chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
 2. Uvoľnite západku konektoru káblového zväzku a odpojte konektor od snímača.
 3. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre motora.
 4. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na kontakte A v konektori káblového zväzku (označenie kontaktov je na konektori káblového zväzku).
  Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
  Pozor: Po dokončení merania napätia vypnite zapaľovanie.
 5. Nástrčkovým kľúčom s hlbkokou hlavicou veľkosti 19 mm uvoľnite snímač teploty a vyberte ho z telesa termostatu. Spojenie snímaču s termostatom je utesnené medenou podložkou.
 6. Pripojte ohmmeter ku kontaktom snímača.
 7. Naplňte nádobu vriacou vodou, ponorne pod hladinu pracovnú časť snímača a zapíšte hodnoty odporu pri teplote okolo 100 °C. Ako bude voda chladnúť, odmerajte odpor snímača pri teplote 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25 a 20 °C.

  Ak to podmienky dovoľujú, môžete odmerať hodnotu odporu aj pri nižších teplotách. Odpor správneho snímača by mal byť blízky hodnotám uvedeným v tabuľke:

  Teplota chladiacej kvapaliny, °C Odpor snímača, Ohm
  100 177
  90 241
  80 332
  70 467
  60 667
  50 973
  45 1188
  40 1459
  35 1802
  30 2238
  25 2796
  20 3520
  15 4450
  10 5670
  5 7280
  0 9420
  Chybný snímač vymeňte.

Montáž

 1. Namontujte snímač v opačnom poradí.
 2. Naplňe chladiaci systém motora kvapalinou.
 3. Spustite motora a uistite sa, že nedochádza k úniku chladiacej kvapaliny v mieste snímača. Ak je to potrebné, dotiahnite snímač v telese termostatu.
Odporúčanie: Ak dotiahnutím snímača nedokážete zabárniť úniku kvapaliny, treba na závit snímaču naniest tepluvzorný tmel alebo vymeniť medenú podložku.