8.4.4. Poistky a relé riadiaceho systému motora - výmena

Elektrické obvody riadiaceho systému motora sú chránené tromi tavnými poistkami, ktoré sú umiestnené pod krytom v obložení stredového tunela. Relé systému sú namontované na blok, ktorý je umiestnený pod stredovým panelom prístrojov. Do tohto bloku je dodatočne vmontovaná poistka elektrického ventilátoru chladiaceho systému motora.

Poistky riadiaceho systému motora

Tabuľka 8.4.3
Pozícia na fotke Prúd, A Chránený obvod
F1 15 Obvody hlavného relé (vinutie relé zapínania elektrického ventilátora chladiaceho systému, odvzdušňovacieho ventilu pohlcovača, váhy vzduchu, snímača rýchlosti, lambda sondy, zapaľovacích cievok)
F2 15 Palivové čerpadlo
F3 15 Elektronická riadiaca jednotka (obvody nepretržitého napájania)

Rozmiestnenie poistiek a diagnostického konektoru riadiaceho systému motora v obložení stredového tunelu

Výmena hlavných poistiek

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku od záporného pólu akumulátora.
 2. Podpáčte skrutkovačom, otvorte a odstráňte kryt stredového tunelu.
 3. V montážnom bloku poistiek a relé je pinzeta na vyberanie poistiek zo slotu. Chybnú poistku určíte podľa pretaveného vlákna.
  Odporúčanie: Niekedy sa vizálne zdá vlákno poistky neporušené, zatiaľ čo je spoj niekde prerušený. V takomto prípade je možné chybu odhaliť premeraním poistky pomocou ohmmetra.
  Pozor: Pred výmenou poistky je potrebné určiť a odstrániť príčinu jej prehorenia. Aby sa zabránilo poškodeniu elementov riadiaceho systému motora nikdy nevymieňajte poistku za poistku s väčším nominálnym prúdom alebo doma vyrobenú poistku.
 4. Namontujte poistku na jej miesto, pripojte akumulátor a preverte správnu funkciu motora pri práci (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora). Po dokončení kontroly namontujte kryt na jeho miesto.

Výmena relé a doplnkovej poistky

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku od záporného pólu akumulátora.
 2. Odstráňte pravé obloženie stredového panelu prístrojov (pozri: Obloženie stredového tunelu - demontáž a montáž).
 3. Nástrčkovým kľúčom uvoľnite maticu, ktorá drží blok s relé.
 4. Vyberte blok s relé spod panelu prístrojov.
 5. Vytiahnite blok nabok na vzdialenosť, ktoré dovoluje dĺžka vodičov.
  Blok s relé a doplnkovou poistkou:
  1. relé zapínania palivového čerpadla,
  2. poistka elektrického ventilátora chladiaceho systému (50 A),
  3. relé zapínania elektrického ventilátora chladiaceho systému (nízka rýchlosť),
  4. hlavné relé,
  5. relé zapínania elektrického ventilátora chladiaceho systému (vysoká rýchlosť),
 6. Odstráňte poistku elektrického ventilátoru chladiaceho systému motora. Poistku skontrolujte a ak je chybná, tak ju vymeňte.
 7. Analogicky vymeňte relé riadiaceho systému motora.
 8. Namontujte blok relé pod stredový panel prístrojov a zaistite maticou.
 9. Pripojte akumulátor a skontrolujte správnu funkciu riadiaceho systému motora (pozri: Kontrola technického stavu riadiaceho systému motora).
 10. Po dokončení kontroly namontujte pravé obloženie stredového panelu prístrojov.
  Pozor: Pred výmenou poistky je potrebné určiť a odstrániť príčinu jej prehorenia.