8.4.14. Snímač otrasov - demontáž a kontrola

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
  3. Stlačte fixátor 2, odpojte konektor káblového zväzku od snímača, nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite skrutku 1, ktorá drží snímač na bloku motora.
  4. Odstráňte snímač spod sacieho modulu.

Kontrola

  1. Pripojte ku kontaktom snímač multimeter (v režime voltmetra s limitom merania do 200 mV).
  2. Kovovým predmetom (skrutkou, šrobovákom) zľahla poklepte po snímači, pričom sledujte voltmeter, na ktorom by sa malo objaviť skokové napätie. Chybný snímač na údery nereaguje. V tomto prípade je potrebné ho nahradiť.
    Poznámka: Presnejšie meranie snímača je možné vykonať len na špeciálnom držiaku.

Montáž

Namontujte snímač v opačnom poradí.