8.3.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu

Tabuľka 8.3.1
Palivo (podľa GOST 51105-97) Benzín "Premium-95"
Objem palivovej nádrže, l 50
Minimálny tlak vyvinutý palivovým čerpadlom, kPa (bar) 320 (3,2)
Palivový modul 1118-1139008-10
Palivová rampa 1119-1144010, 1119-1144010-01
Pracovný tlak paliva v palivovej rampe, kPa (bar) 378 - 390 (3,8 - 3,9)
Vstrekovače paliva SIEMENS VAZ 20735
Pohlcovač palivových výparov 1118-1164010
Filtračný element vzduchového filtra 2112-1109080
Sací modul 2111-1008600
Zostava škrtiacej klapky 2112-1148010

Momenty uťahovania závitových spojov
Tabuľka 8.3.2
Názvy uzlov a dielov Moment uťahovania (Nm)
Matice, ktoré držia palivový modul 1,0 - 1,5
Matica koncovky palivového potrubia 20,0 - 34,0
Skrutky, ktoré držia palivovú rampu 9,0 - 13,0
Matice, ktoré držia zostavu škrtiacej klapky 14,3 - 23,1
Matice, ktoré držia sací modul 20,0-24,0