8.3.3. Kontrola technického stavu palivového systému

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny palivový manometer.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Otvorte ochrannú zátku diagnostického nátrubku palivovej rampy.
 3. Pripojte koncovku hadice manometra k diagnostickému nátrubku palivovej rampy. Vidlicovým kľúčom utiahnite koncovku hadice.
  Odporúčanie: Ak je to potrebné, tlak v palivovej rampe je možné zmerať pomocou zariadenia, ktoré si vyrobíte z manometra šlapacej pumpy. Pred pripojením takého manometra je nutnú uvoľniť tlak paliva. Následne vyskrutkujte šupátko z nátrubku palivovej rampy. To môžete urobiť pomocou kovovej čiapočky autoventilu. Na spojenie manometra s nátrubkom palivovej rampy môžete použiť kus palivovej hadice s vhodným priemerom. Konce hadice je potrebné zaistiť svorkami.
 4. Zapnite zapaľovanie. Palivové čerpadlo bude následne niekoľko sekúnd pracovať. Keď čerpadlo prestane pracovať, zapaľovanie vypnite.
 5. Na vypustenie vzduchu z manometra umiestnite koniec vypúštacej hadičky do malej nádoby, povoľte odvzdušnovaciu koncovku manometra o 1/3 až 1/2 obrátky, čím uvoľníte tlak benzínu v palivovej rampe. Popri tom sa odstráni aj vzduch z hadičky manometra.
 6. Zatiahnite odvzdušňovaciu koncovku na doraz. Naštartujte motor a zmerajte pracovný tlak v palivovej rampe pri rôznych otáčkach motora. Pri správne pracujúcom motore by mal byť v rozmedzí 378 - 390 kPa (3,8 - 3,9 bar).
 7. Vypnite zapaľovanie.
 8. Umiestnite koniec hadičky do nádobky, uvoľnite koncovku manometra a uvoľnite tlak v palivovom systéme.
 9. Odpojte manometer od diagnostického nátrubku palivovej rampy.
 10. Naskrutkujte ochrannú zátku na nátrubok palivovej rampy.
  Odporúčanie: Ak je pracovný tlak v palivovej rampe nestabilný alebo väčší ako norma, pravdepodobne bude chybný regulátor tlaku paliva. Nižší tlak (ako norma) tiež môže byť príčina v chybnom regulátore tlaku. Alebo je možné, že je upchaté filtračné sitko palivového čerpadla alebo palivové čerpadlo nedosahuje požadovaný tlak. Na vyčistenie sitkového filtra je potrebné odstrániť palivový modul. Presvedčiť sa o nefunkčnosti regulátora tlaku a palivového čerpadla je možné ich náhradou za správne. Tiež je možné nahradiť palivový modul ako celok.