8.3.14. Snímač úrovne paliva - výmena

Odporúčanie: Porucha snímača ukazovateľa úrovne paliva je najčastejšie spôsobená s opotrebovaním kontaktov časti jeho odporu. O tom sa môžete presvedčiť pomocou merania elektrického odporu ohmmetrom pri pohybe páky plávaku z jedného kraju k druhému. Chybný snímač je potrebné vymeniť.
Demontáž

  1. Vyberte palivový modul (pozri: Palivový modul - demontáž a montáž).
  2. Pre odstránenie snímača ukazovateľa úrovne paliva posuňte kryt palivového modulu po vodiacich čapoch nižšie.
  3. Odstráňte koncovku vodiča z vývodu regulátora tlaku paliva.
  4. Stlačte západku na konektore káblov a odpojte ho od krytu palivového čerpadla.
  5. Plochým skrutkovačom uvoľnite západku konektoru káblov.
  6. Odpojte konektor od palivového čerpadla.
  7. Uvoľnite dve západky snímaču úrovne paliva.
  8. Posuňte snímač po drážkach komory palivového modulu a snímač odstráňte.

Montáž

Namontujte nový snímač ukazovateľa úrovne paliva v opačnom poradí.