8.2.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu
Tabuľka 8.2.1
Teplota, pri ktorej sa začne hlavný ventil termostatu otvárať , °C 85 - 89
Teplota, pri ktorej je hlavný ventil termostatu úplne otvorený, °C 102
Tlak, pri ktorom sa otvorí výpustný ventil zátky expanznej nádržky, kPa (bar) 110 - 150 (1,1 - 1,5)
Tlak, pri ktorom sa otvorí prívodný ventil zátky expanznej nádržky, kPa (bar) 3 - 13 (0,1)
Maximálna teplota chladiacej kvapaliny v zohriatom motore pri teplote okolitého vzduchu 20 - 30 °C a pohybe plne naloženého vozidla pri konštantnej rýchlosti 80 km/h, °C 95
Odpor prídavného odporu, Ohm 0,23
Objem kvapaliny v chladiacom systéme motora, l 7,8
Chladiaca kvapalina ОЖК-КХТ, ОЖ-40-ХТ, ОЖ-65-ХТ, ОЖ-К Тосол, ОЖ-40 Тосол, ОЖ-65Тосол, ОЖ-40, ОЖ-65, ОЖК-КСК, ОЖ-40СК, ОЖ-65СК, Лада-А40, ОЖ-К Тосол-ТС, ОЖ-40 Тосол-ТС, ОЖ-65 Тосол-ТС, Антифриз G-48, AGIP Antifreeze Extra, GlysantinG03, GlysantinG913
Momenty uťahovania skrutkových spojov
Tabuľka 8.2.2
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Snímač ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny M14x1,5 24 - 27
Skrutky, ktoré držia čerpadlo chladiacej kvapaliny M6 7,6 - 8,0
Matice, ktoré držia nátrubok termostatu M8 16,0 - 22,6
Skrutky, ktoré držia prírubu potrubia chladiaceho systému na bloku motora M6 4,2 - 5,2