8.2.6. Termostat - demontáž, výmena a montáž

Termostat - rozoberateľný, jeho časti sú spojené skrutkami, preto ak je to nutné, je možné vymeniť len vnútorný mechanizmus (termoelemnt spolu s ventilmi).

Výmena

 1. Vypustite chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
 2. Odstráňte vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 3. Krížovým skrutkovačom uvoľnite objímky, ktoré držia dva hadice k nátrubkom termostatu.
 4. Odpojte hadice od nátrubkov termostatu.
 5. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia teleso termostatu.
 6. Odstráňte teleso termostatu a vyberte gumený tesniaci krúžok. Poškodený tesniaci krúžok vymeňte.
 7. Stlačte a pootočte opornú platničku pružiny termostatu…

  …a vyberte vnútorný mechanizmus termostatu z telesa.
  Poznámka: Skontrolovať funkčnosť termostatu môžete tak, že ho dáte do nádoby s vodou. Vodu ohrejte na teplotu blízku bodu varu, ventil by sa mal otvoriť.
 8. Zložte a namontujte termostat v opačnom poradí.

Demontáž

 1. Ak chcete odstrániť termostat ako celok, odpojte dve hadice od nátrubkov krytu termostatu (pozri vyššie bod 1 až 4).
 2. Analogicky odpojte ďalšie tri hadice od nátrubkov termostatu.
 3. Odpojte konektor káblového zväžku od snímača teploty chladiacej kvapaliny.
 4. Nástrčkovým kľúčom s hlbokou hlavicou veľkosti 13 mm uvoľnite matice, ktoré držia vodič kostry.
 5. Rovnakým kľúčom uvoľnite dva matice, ktoré držia termostat k hlave bloku motora.
 6. Zosuňte termostat z kolíkov a vyberte tesnenie.
 7. Ak je to potrebné, uvoľnite snímač teploty chladiacej kvapaliny (pozri: Snímač teploty chladiacej kvapaliny - kontrola a výmena).

Montáž

 1. Namontujte termostat v opačnom poradí, vymeňte tesnenie za nové.
 2. Naplňte chladiaci systém kvapalinou (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
 3. Ubezpečte sa, že nedochádza k úniku kvapaliny v miestach napojenia hadíc na termostat. Ak je to nutné, dotiahnite svorky hadíc.