8.1.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu

Tabuľka 8.1.1
Poradie valcov motora, v akom pracujú 1-3-4-2
Minimálny počet otáčok kľukového hriadeľu na voľnobehu, ot/min 800 - 900
Minimálny tlak v systéme mazania motora pri teplote oleja 85°C a počte otáčok kľukového hriadeľu 5400 ot/min, kPa (kgf/cm2) 441,3 - 637,4 (4,5 - 6,5)
Minimálny tlak v systéme mazania motora, kPa (kgf/cm2) 196,2 (2,0)
Objem oleju v systéme mazania motora, l 3,5
Skupina motorového oleja podľa API SG, SH, SJ, SL
Trieda viskozity motorového oleja podľa SAE*:
-25 °С - +25 °С
-20 °С - +35 °С
-30 °С - +35 °С
-35 °С - +30 °С

10W30
10W40
5W40
0W40
Použiteľný olejový filter 2105-1012005
2108-1012005
2108-1012005-07
Použiteľný tmel (na zaistenie závitov)**:
- závitová časť kolíkov zaskrutkovaných v hlave bloku motora,
- skrutky, ktoré držia hlavu bloku mototra a zotrvačník,
- kryt hlavy bloku motora

Loctite 262 alebo HS-10
HS-6
Loctite-574
* Viskozitu oleja je potrebné zvoliť v závislosti na kolísaní okolitej teploty v daných ročných obdobiach.
** Možno zameniť tmelom analogického typu.

Momenty uťahovania závitových spojov
Tabuľka 8.1.2
Názvy uzlov a dielov Závit Moment uťahovania (Nm)
Skrutky, ktoré držia veká ložísk kľukového hriadeľu М10х1,25 68,3 - 84,4
Skrutky, ktoré držia veká ojníc М9х1 43,3 - 53,5
Skrutky, ktoré držia olejovú čerpadlo M6 8,3 - 10,3
Závitová zátka redukčného ventiulu olejového čerpadla М16х1,5 45,5 - 73,5
Skrutky, ktoré držia teleso olejového čerpadla M6 7,2 - 9,2
Skrutka, ktorá drží zberač oleja na olejovom čerpadle M6 6,9 - 8,2
Skrutky, ktoré držia zberač oleja k veku hriadeľového ložiska M6 8,3 - 10,3
Skrutky, ktoré držia zotrvačník М12х1,25 61,0 - 87,4
Skrutka, ktorá drží remenicu kľukového hriadeľu М12х1,25 97,9 - 108,8
Skrutky, ktoré držia olejovú vaňu M6 5,2 - 8,2
Skrutky, ktoré držia hlavu bloku motora М12х1,25 Pozri v texte 8.1.17
Skrutky, ktoré držia teleso ložísk vačkového hriadeľu М8 18,4 - 22,6
Skrutky, ktoré držia remenice vačkových hriadeľov М10 67,4 - 83,3
Skrutky, ktoré držia krytku hlavy bloku motora M6 1,9 - 4,6
Skrutka olejového filtra М20х1,5 37,5 - 87,5
Snímač nízkeho tlaku oleja М14х1,5 24 - 27
Skrutky, ktoré držia čerpadlo chladiacej kvapaliny М6 7,6 - 8,0
Matice, ktoré držia potrubie termostatu М8 16,0 - 22,6
Skrutky, ktoré držia prírubu rúry chladiaceho systému k bloku motora М6 4,2 - 5,2
Skrutky, ktoré držia pravú a ľavu podperu pohonnej jednotky k držiakom М10х1,25 41,7 - 51,5
Skrutky, ktoré držia podpery pohonnej jednotky k bloku motora М10х1,25 32,2 - 51,9
Matice a skrutky, ktoré držia pravú a ľavú podperu pohonnej jednotky k nosníku М10х1,25 41,7 - 51,5
Skrutky, ktoré držia držiak ľavej podpery pohonnej jednotky k prevodovke М10х1,25 32,2 - 51,9
Matice skrutiek, ktoré držia držiak zadnej podpery pohonej jednotky k prevodvoke М12 60,7 - 98,0
Matice, ktoré držia zadnú podperu pohonnej jednotky ku karosérii М10х1,25 27,5 - 34,1