8.1.23. Zberač oleja - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte olejovú vaňu motora (pozri: Olejový vaňa motora - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
  2. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky 1, ktoré držia zberač oleja k veku ložiska a skrutku 2, ktorá drží olejový zberač k telesu olejového čerpadla.
  3. Odstráňte zberač oleja, vyberte jeho trubku z kanálu olejového čerpadla.
    Poznámka: Spojenie zberača oleja a olejového čerpadla je utesnené gumeným O-krúžkom.

Montáž

Namontujte zberač oleja v opačnom poradí, ešte predtým vymeňte poškodený alebo zvetraný tesniaci O-kúržok.

Pozor: Skrutka, ktorá drží zberač oleja k olejovému čerpadlu, je dlhšia ako skrutky, ktoré držia olejový zberač k veku ložiska.