8.1.19. Predný simering kľukového hriadeľu - výmena

Demontáž

 1. Odstráňte rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 2. Odstráňte ozubenú remenicu z kľukového hriadeľu.
 3. Vyberte kliešťami klin z drážky, aby ste predišli jeho strate a poškodeniu nového simeringu.
  Pozor: Pri odstraňovaní simeringu nepoškriabte pracovný povrch kľukového hriadeľu.
 4. Vytiahnite simering z dosadacieho otvoru špeciálnym hákom alebo zaskrutkujte doňho samorezku (pozri: Simeringy vačkového hriadeľa - výmena) a vytiahniteho ho kliešťami.

Montáž

 1. Naneste čistý motorový olej na pracovnú hranu nového simeringu a nalisujte ho cez prípravok alebo kus trubky s priemerom 40 mm tak, aby vonkajšia hrana simeringu bola v jednej rovine s hranou jeho dosadacieho otovru.
 2. Vložte klin do drážky kľukového hriadeľu.
 3. Namontujte ozubenú remenicu do hriadeľ.
  Pozor: Pri nasúvaní remenice kontrolujte, či klin nevypadol z drážky.
 4. Namontujte rozvodový remeň v opačnom poradí (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 5. Ostatné diely namontujte v opačnom poradí.