8.1.20. Zotrvačník - montáž a demontáž

Demontáž

  1. Odstráňte prítlačný a hnaný disk spojky (pozri: Spojka - výmena).
  2. Ľubovoľným dostupným spôsobom poznačte polohu zotrvačníka na hriadeli (na zjednodušenie montáže).
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite šesť skrutiek, ktoré držia zotrvačník, pričom ho zaistite proti otočeniu pomocou montážnej páky alebo skrutkovača.
  4. Odstráňte podložku a zotrvačník.
  5. Ak je to nutné, tak odstráňte z vodiacich púzdier horný kryt spojkovej skrine.

Montáž

Namontujte zotrvačník v opačnom poradí podľa značiek, ktoré si urobili pri demontáži.

Odporúčanie: Pred zaskrutkovaním skrutiek, ktoré držia zotrvačník, naneste na ich závitovú časť závitové lepidlo.
Poznámka: Zotrvačník musí byť namontovaný na kľukový hriadeľ v presne určenej polohe. Ak sa vám stane, že urobené značky si zotriete, zotrvačník možno namontovať na hriadeľ podľa továrenskej značky - na vonkajšej strane zotrvačníka je vyvŕtaná dierka. Pri montáži zotrvačníka na kľukový hriadeľ, musí byť značka umiestnená oproti veku ojnice štvrtého valca. Nepomýlte si značku s vačšími vyvažovacími dierami, ktoré sú vyrobené väčším vrtákom.