8.1.22. Olejový vaňa motora - demontáž, výmena tesnenia a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
  2. Vypustite olej z motora (pozri: Motorový olej a olejový filter - výmena).
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri skrutky a odstráňte spodný kryt spojkovej skrine.
  4. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite 16 skrutiek, ktoré držia olejovú vaňu k motoru.
    Poznámka: Pod hlavičkami skrutiek sú umiestnené fixačné podložky - nestraťte ich.
  5. Odstráňte olejovú vaňu a jej tesnenie.

Montáž

Namontujte olejovú vaňu v opačnom poradí, vymeňte poškodené alebo zvetrané tesnenie.

Pre rovnomerné rozloženie tesnenia, postupujte pri zaskrutkovávaní skrutiek olejovej vane od stredu ku krajom.