8.1.26. Piesty a ojnice - výmena

Nadmerne opotrebované piesty je potrebné vymeniť. Výmena piestu a ojnice môže byť potrebná a pri kolízii ventilu s piestom po narušení časovania vačkového hriadeľu alebo po roztrhnutí rozvodového remeňa.

Na vykonanie práce budete potrebovať dutinomer a prípravok na piestne krúžky.

Rozobranie

 1. Odstráňte z piestu piestne krúžky (pozri: Piestne krúžky a ojnicové ložiská - výmena).
 2. Šidlom alebo skrutkovačom s tenkou čepeľou podpáčte a vyberte z drážky poistný krúžok piestneho čapu.
  Odporúčanie: Ak je drážka poistných krúžkov zanesená a krúžky sú v nej nespoľahlivo zafixované, piest sa musí vymeniť.
 3. Tyčou z mäkkého kovu s priemerom 16 - 18 mm vytlčte piestny čap a odstráňte piest z ojnice.

Kontrola

V nových motoroch je medzera medzi piestom a valcom 0,025 - 0,045 mm a je daná triedou namontovaných piestov a valcov. Trieda piestu a valca je vyrazená na spodnej styčnej ploche bloku motora…

…a na dne piestu. Šípka na pieste ukazuje smer k prednému koncu kľukového hriadeľa.

 1. Dutinometrom skontrolujte opotrebovanie stien valca.
  Poznámka: Ako použiť dutinometer pozrite v priložených inštrukciách alebo špeciálnej literatúre.

  Meranie vykonajte v štyroch pásmach (3, 10, 60 a 112 mm od vrchu hrany valca) v pozdĺžnom a priečnom smere motora. V hornej oblasti valec nie je opotrebovaný. Na základe rozdielu v hodnotách z dutinometra v rôznych hĺbkach môžete určiť stupeň opotrebovania každého valca.
 2. Mikrometrom odmerajte priemer piestu a určite jeho opotrebovanie.
  Odporúčanie: Rovnomerné opotrebovanie valca (do 0,05 mm) možno kompenzovať montážou piestu inej triedy s väčším priemerom. Ak je najväčšie opotrebovanie 0,15 mm a viac, treba valce vyfrézovať a namontovať nové piesty s väčším priemerom.

Zloženie

Poskladajte piest a ojnicu v opačnom poradí. Pričom šípka na dne priestu a značky na ojnici a jej veku by mali smerovať na tú istú stranu.