8.1.15. Hydraulické zdvihátka - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte vačkové hriadele (pozri: Vačkový hriadeľ - demontáž a montáž).
    Odporúčanie: Pri opätovnej montáži hydraulických zdvihátok sa odporúča umiestniť ich na ich predchádzajúce miesto.
  2. Magnetom vyberte hydraulické zdvihátka dosadacích otvorov a fixkou ich označte poradovým číslom.
  3. Aby sa nedostali nečistoty do vnútra hydraulických zdvihátok a následne nespôsobili ich zlyhanie, uložte ich na čistý list papiera.

Montáž

Namontujte hydraulické zdvihátka v opačnom poradí.

Odporúčanie: Pred montážou ponorte každé hydraulické zdvihátko do nádoby s čistým motorovým olejom. Stlačte niekoľkokrát ventil zdvihátka, kým neprestanú z neho vychádzať vzduchové bublinky, teda kým sa nezaplní jeho vnútorná dutina olejom.