8.1.21. Zadný simering kľukového hriadeľu - výmena

Demontáž

  1. Odstráňte zotrvačník (pozri: Zotrvačník - montáž a demontáž).
    Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov nepoškriabte pracovný povrch kľukového hriadeľu.
  2. Špeciálnym hákom alebo jemným páčením skrutkovačom…

    …vyberte simering kľukového hriadeľu z dosadacieho otovru.

Montáž

  1. Naneste čistý motorový olej na pracovnú hranu nového simeringu a rovnomerne ho nalisujte až na doraz jemnými údermi kladivka s plastovou hlavou.
    Odporúčanie: Nalisovať simering je možné aj obyčajným kladivom, ak použijete starý simering ako tŕň.
  2. Ostatné diely motora namontujte v opačnom poradí.