8.1.9. Rozvodový remeň - kontrola stavu

Rozvodový remeň motora je potrebné kontrolovať pri vykonávaní technickej údržby vozidla po každom ubehnutí 15000 km.

Odporúčanie: Ak pri práci motora počuť v oblasti vrchného predného krytu rozvodového remeňa hlasný hluk rotujúceho ložiska (pozri: Kontrola technického stavu motoru), tak pri kontrole remeňa preverte tiež stav vodiacej a napínacej kladky (pozri: Napínacia a vodiaca kladka rozvodového remeňa - kontrola a výmena) aj čerpadla chladiacej kvapaliny (pozri: Čerpadlo chladiacej kvapaliny - výmena).

Pracovný postup
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž).
 3. Odpojte od elektrických čerpadiel ostrekovačov koncovky vodičov, odstráňte nádobku ostrekovača, neodpájajte od nej trubky, stačí ju posunúť nabok (pozri: Nádržka ostrekovačov - demontáž a montáž).
 4. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite päť skrutiek, ktoré držia predný vrchný kryt rozvodového remeňa.
 5. Odstráňte kryt z motora.
 6. Otočte kľukový hriadeľ a vizálne skontrolujte stav remeňa.
  Odporúčanie: Kľukový hriadeľ je možné otáčať očkovým kľúčom veľkosti 17 mm pomocou skrutku, ktorá drží jeho remenicu (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
  Remeň by mal byť čistý - bez nečistôt a oleja na jeho povrchu. Remeň s trhlinami, puklinami, škrabancami, opotrebovanými zubmi alebo vydratými plochami do úpletu musí byť vymenený (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 7. Po kontrole namontujte späť na svoje miesto demontované diely a kryt.