8.1.8. Kompresia vo valcoch motora - kontrola

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a merač kompresie.

Pracovný postup
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Zohrajte motor na prevádzkovú teplotu a vypnite zapaľovanie.
 3. Vyberte poistky ECU a obvodu systému riadenia motora (pozri: Poistky a relé riadiaceho systému motora - výmena).
 4. Znížte tlak paliva (pozri: Palivový systém - zmiernenie tlaku).
 5. Vyskrutkujte zapaľovacie sviečky (pozri: Zapaľovacie sviečky - výmena).
 6. Umiestnite merač kompresie do otvoru sviečky jedného z valcov motora.
 7. Pomocník zatlačí plynový pedál až na doraz (aby naplno otvoril škrtiacu klapku) a zapne štartér na 5 - 10 sekúnd.
  Poznámka: Meranie je potrebné vykonávať s plne nabitým akumulátorom, inak budú namerané údaje nepresné.
 8. Zapamätajte si alebo radšej zapíšte nameraný údaj z merača kompresie a ptrístroj vynulujte.
 9. Analogicky odmerajte kompresiu vo zvyšných troch valcoch. Vo funkčnom motori nesmie byť kompresia vo valcoch menšia ako 1,0 MPa (10 bar) a rozdiel kompresie medzi valcami viac ako 0,1 MPa (1,0 bar).
 10. Ak je kompresia menšia, nalejte pomocou lekárskej striekačky alebo olejničky cca 10 cm3 motorového oleja do sviečkových otvorov vo valcoch motora s nízkou kompresiou.
 11. Opakujte meranie kompresie. Ak kompresia vzrástla, môžu za to usadeniny na krúžkoch alebo opotrebované piestové zostavy (pozri: Piestne krúžky a ojnicové ložiská - výmena). V opačnom prípade nie sú dostatočne utesnené ventily alebo je poškodené tesnenie hlavy bloku motora.
  Odporúčanie: Môžete sa pokúsiť odstrániť usadeniny na ventiloch špeciálnymi prípravkami, ktoré sa pridávajú do palivovej nádrže alebo priamo do valcov motora (pozri návod k prípravku). Tesnosť ventilov je možné skontrolovať pomocou stlačeného vzduchu s tlakom 0,2 - 0,3 MPa (2 - 3 kgf/cm3) privádzaného cez otvor sviečky. Privádzať vzduch je potrebné v takej polohe vačkového hriadeľu, v ktorej sú oba ventily kontrolovaného valca uzavreté. Ak netesní výfukový ventil, vzduch bude vychádzať cez výfukový systém, ak netesní sací ventil, tak cez zostavu škrtiacej klapky. Ak netesní piestová zostava, vzduch bude vychádzať cez plniace hrdlo oleja. Ak sa objavia vzduchové bubliny v chladiacej kvapaline v expanznej nádržke signalizuje to poškodenie tesnenia hlavy bloku motora.